Projecten Friesland Campina


Friesland Campina

logo campina vierkant

Klant: Friesland Campina
Locatie: Beilen
Website: https://www.frieslandcampina.com

Datum: 1 maart 2021

Werkzaamheden:

· Kalibratie coriolis flowmeter

Omschrijving:

De kalibratie van deze flowmeter moest in een kort tijdsbestek uitgevoerd worden omdat de productie niet lang stil kon staan. Door op afroep beschikbaar te zijn voor de kalibratie, hebben we deze kalibratie voorafgaand aan een reinigingscyclus uit kunnen voeren waardoor de productie niet is verstoord.

Datum: 26 maart 2021

Werkzaamheden:

· Spoed kalibratie van 2 coriolis flow meters.

· Vervangen en instellen coriolis flowmeter.

Omschrijving:

Er waren twijfels over de goede werking van de flowmeters in de installatie. Door snel te schakelen na de oproep van de klant waren we binnen 1 uur ter plekke en hebben we samen met de klant een plan van aanpak opgesteld voor de controle van de 2 flowmeters. Er is acuut een flowmeter vervangen en na de productierun zijn de overige flowmeters gekalibreerd.

Datum: 12 t/m 16 april 2021 (week 15)

Werkzaamheden:

· Jaarlijkse kalibratie van 12 flowmeters met verschillende debieten (EMF en Coriolis)

· Kalibreren helium tester

· Ultrasone meting en logging vetflow om te bepalen of de vetflowmeter ter plekke nog correct werkt.

Omschrijving:

Tijdens de revisieweek zijn er 12 flowmeters on-site gekalibreerd en hebben we de klant ad-hoc kunnen helpen met een kalibratie van de helium meter. In een ander installatiedeel is er op verzoek van de maintenance afdeling een ultrasone flowmeting geplaatst en zijn de gegevens van deze meting gedurende 2 productieruns gelogd. Deze gegevens bieden de maintenance engineers en de afdeling kwaliteit de mogelijkheid om een uitgebreide analyse van de productierun te maken en te kijken waar eventueel nog kwaliteitswinst gehaald kan worden.